Léčba nemoci

Dá se s poruchou erekce něco dělat?

Rozhodně ano. Nemusíte trpět, propadat beznaději či riskovat partnerské neshody. Stačí vyhledat lékaře, porucha erekce je úspěšně léčitelný zdravotní problém. Můžete si libovolně zvolit, kterému lékaři se svěříte. Pomoci vám může praktický lékař, internista, sexuolog, urolog, psychiatr nebo i jiný lékař, kterého navštěvujete s jiným onemocněním. Lékař vám může poskytnout účinnou léčbu, která vám pomůže znovu prožívat sexuální život tak, jak jste byli s partnerkou zvyklí.

Co mohu očekávat od moderní léčby poruchy erekce?

Nejvhodnější způsob léčby by s vámi měl vždy probrat lékař. Kromě psychologické pomoci, partnerského poradenství, injekční a chirurgické léčby je pro léčbu poruchy erekce k dispozici již několik účinných léků v tabletách. Mezi těmito léky jsou rozdíly zejména v délce trvání jejich účinnosti, a tudíž každý z těchto léků poskytuje po užití tablety jiný časový prostor, během kterého můžete dosáhnout erekce při sexuální stimulaci (dráždění). Účinnost některých novějších léků také není ovlivněna současným příjmem stravy. Lékař by vás měl informovat i o těchto moderních lécích, které vám umožní opět prožívat normální a uspokojivý sexuální život tak, jak je to pro vás přirozené.

 

MÁTE PROBLÉM S EREKCÍ?

Chcete vědět více o tomto problému a jeho řešení?
Moderní léčba dnes nabízí novou kvalitu.Co je to vlastně porucha erekce?
Porucha erekce (porucha ztopoření penisu či erektilní dysfunkce), pod starším názvem známá také jako impotence, je stav, kdy muž při sexuálním vzrušení (dráždění) není schopen dosáhnout a/nebo udržet ztopoření penisu dostatečné pro uspokojivý pohlavní styk. Porucha erekce je relativně častým problémem, který lze úspěšně řešit.

Jak vzniká erekce?
Pro úspěšné dosažení a udržení erekce (ztopoření penisu) je nezbytná souhra řady nervových a cévních funkcí. Při sexuálním vzrušení dochází působením nervových signálů v cévách a ve tkáních penisu k zahájení procesu, jehož konečným výsledkem je zvětšení a ztuhnutí penisu – erekce. Pro uskutečnění erekce je penis uzpůsoben i svou stavbou. Tvoří ho z velké části dvě párová topořivá tělesa uložená po celé délce orgánu. Pod nimi je umístěno nepárové houbovité těleso, kterým probíhá močová trubice. Všechny součásti penisu, které zajišťují schopnost erekce, jsou tvořeny bohatě prokrvenou tkání s mnoha drobnými dutinkami. V klidovém (ochablém) stavu je hladká svalovina ve stěnách cév zásobujících penis krví a v trámečcích mezi dutinkami topořivých těles stažena. Tím brání přítoku většího množství krve do penisu. Při sexuálnim vzrušení tato hladká ochabne a umožní náhlé a výrazné zvýšení přítoku krve do penisu. Přitékající krev plní dutinky topořivých těles, která se zvětšují a tuhnou. Tuhé vazivové pouzdro topořivých těles a tlak přitékající krve umožní částečné uzavření žil odvádějících krev z penisu. Výsledkem stavu, kdy do penisu více krve přitéká než odtéká, je jeho erekce . Dojde-li k vyvrcholeni nebo přestanou-li působit podněty vedoucí k sexuálnímu vzrušení, hladká svalovina v cévách a v topořivých tělesech penisu se postupně opět stáhne, sníží se přítok a zvýší odtok krve a penis ochabne.

Trpím skutečně poruchou erekce?
Potíže s erekcí mohou někdy v životě potkat téměř každého muže. Mohou být pouze dočasné, způsobené nadměrným stresem nebo špatnou životosprávou. Zkuste si nicméně položit 2 jednoduché otázky. Odpovědi na ně pomohou rozhodnout, zda s problémem navštívit lékaře.

1) Býváte schopen při sexuálním dráždění dosáhnout a udržet erekci?
2) Bývá erekce dostatečná k úspěšné souloži?

V případě, že odpověď na některou z těchto otázek je „ne“, pak je rozhodně vhodné navštívit lékaře a podstoupit vyšetření, které pomůže stanovit příčinu obtíží. Lékař Vám může nabídnout informace o způsobech léčby poruch erekce, které mohou pomoci obnovit Váš normální sexuální život.

Jak častá je porucha erekce?
Možná Vás to překvapí, ale porucha erekce není vzácným zdravotním problémem. Odhaduje se, že celosvětově postihuje více než 150 miliónů mužů. Překonáte-li ostych a svěříte se lékaři nebudete jediný. Lékař Vaší otevřenost jistě uvítá. Navíc je vázán lékařským tajemstvím, takže rozhovor zůstane jen mezi vámi.

Co může poruchu erekce způsobit?
Na vzniku poruchy erekce se většinou podílí více faktorů současně. Tyto faktory přispívají k narušení dostatečného přítoku krve do penisu, přičemž právě tento přítok je nezbytnou podmínkou dosažení erekce. Na vzniku poruchy erekce se takto mohou podílet například kouření, obezita, sedavý způsob života, přepracovanost, únava, nadměrné požívání alkoholu či drog, případně psychické problémy jako stres, úzkost či deprese. Porucha erekce může být i jedním z projevů jiných onemocnění. Nejčastěji se jedná o cukrovku, vysoký krevní tlak, kornatění tepen, onemocnění prostaty a depresi. Ve velkém počtu případů mohou poruchu erekce způsobovat i léky užívané k léčbě jiných zdravotních problémů. Konzultujte proto s lékařem, zda potíže s erekcí nemůže způsobovat právě přítomnost některého z výše uvedených problémů, případně některé užívané léky.

Není porucha erekce jen přirozenou součástí stárnutí?
Říká se, že muž ztrácí schopnost dosahovat erekce s přibývajícím věkem. Je to však pravda jen do určité míry. Je důležité vědět, že věk sám o sobě je málokdy hlavní příčinou. Nejčastěji se jedná o následek jedné nebo více zdravotních potíží uvedených výše a věk zde obvykle hraje pouze vedlejší roli.

Dá se s poruchou erekce něco dělat?
Rozhodně ano. Nemusíte trpět, propadat beznaději či riskovat partnerské neshody. Stačí vyhledat lékaře, porucha erekce je úspěšně léčitelný zdravotní problém. Můžete si libovolně zvolit, kterému lékaři se svěříte. Pomoci Vám může praktický lékař, internista, sexuolog, urolog, psychiatr nebo i jiný lékař, kterého navštěvujete s jiným onemocněním. Lékař Vám může poskytnout účinnou léčbu, která Vám pomůže znovu prožívat sexuální život tak, jak jste byli s partnerkou zvyklí.

Jak mám o poruše erekce mluvit se svým lékařem?
Je pochopitelné, že o tomto citlivém tématu se nehovoří snadno. Nicméně lékař je zde pro Vás a porucha erekce je pro něj zdravotní problém jako každý jiný. Nemusíte se ani obávat vyzrazení sdělených informací, každý lékař je vázán lékařským tajemstvím a obsah rozhovoru tak zůstane jen mezi vámi. Při dotazu lékaře na Vaše obtíže můžete zmínit, že „Váš milostný život už není takový, jaký by měl být“ nebo, že „jste slyšel o účinné léčbě poruch erekce“. Můžete se i jednoduše zeptat, co vlastně znamená porucha erekce. Lékař Vám popíše, o co se jedná a pravděpodobně se při té příležitosti i zeptá, jestli máte podobné obtíže.

Mám se svěřit partnerce?
Porucha erekce se vždy týká i partnerky, jelikož narušuje společný sexuální život. Je proto důležité, aby partnerka věděla, že příčinou poruchy erekce není nedostatek zájmu o její osobu či snad ztráta její sexuální přitažlivosti. Oba byste měli vědět, že poruchu erekce lze úspěšně léčit a že Váš sexuální život lze vrátit do stavu, který Vám oběma vyhovuje.

Co mohu očekávat od moderní léčby poruchy erekce?
Nejvhodnější způsob léčby by s Vámi měl vždy probrat lékař. Kromě psychologické pomoci, partnerského poradenství, injekční a chirurgické léčby je pro léčbu poruchy erekce k dispozici již několik účinných léků v tabletách. Mezi těmito léky jsou rozdíly zejména v délce trvání jejich účinnosti a tudíž každý z těchto léků poskytuje po užití tablety jiný časový prostor, během kterého můžete dosáhnout erekce při sexuální stimulaci (dráždění). Účinnost některých novějších léků také není ovlivněna současným příjmem stravy. Lékař by Vás měl informovat i o těchto moderních lécích, které Vám umožní opět prožívat normální a uspokojivý sexuální život tak, jak je to pro Vás přirozené.

Pamatujte, že porucha erekce je úspěšně léčitelný zdravotní problém.
Pohovořte se svým lékařem o možné léčbě, která může pomoci navrátit Váš sexuální život takový, na jaký jste byli s partnerkou zvyklí.

O možnostech léčby se dočtete zde:

  • Veřejná sekce
  • Odborná sekce